Chirurgia ambulatoryjna

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wybuchowy wzrost stosowania chirurgii ambulatoryjnej, stymulowany przez rozwój nieinwazyjnych technik chirurgicznych, takich jak endoskopia i chirurgia laserowa, oraz krótkodziałających środków znieczulających z niewielką liczbą skutków ubocznych, takich jak propofol, oraz przez nacisk na ograniczanie kosztów. Obecnie ponad 50 procent zabiegów chirurgicznych...

pulmonologia gdańsk

Nieinwazyjna wentylacja nadciśnieniowa jest bezpiecznym i skutecznym sposobem polepszenia wymiany gazowej u pacjentów z wieloma rodzajami ostrej niewydolności oddechowej.1 Na przykład u pacjentów z ostrymi zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i hiperkapniczną niewydolnością oddechową, dodanie nieinwazyjnej wentylacji do standardowej terapii zmniejszyło potrzebę intubacji dotchawic...

Redukcja nowych przerzutów w raku piersi z leczeniem adjuwantem Clodronate czesc 4

Częstość występowania choroby przerzutowej i zgonów w grupach klodronowych i kontrolnych po medianie obserwacji trwającej 36 miesięcy. Podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 36 miesięcy, odległe przerzuty (kość lub trzewna) wykryto u 21 kobiet w grupie klodronianów i u 42 kobiet w grupie kontrolnej (Tabela 3). W grupie klodronianowej przerzuty do kości rozwinęły się u 12 kobiet, a...

Tłoki i ich sworznie

Podstawienia Asp67Asn, Thr215Tyr i Lys219Gln znalezione w genie odwrotnej transkryptazy powielonej z HIV-1 od pacjenta indeksu zostały powiązane z opornością na zydowudynę, podczas gdy substytucja Met184Val przewiduje oporność na lamiwudynę.19 Każde z tych podstawień, zmieszane z dzikimi -typowe typy zostały również zidentyfikowane w wirusie amplifikowanym od pacjenta źródłowego. Siedem subst...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#sla objawy , #spastyka , #stenoza kanału kręgowego , #stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki ,