Różnicowa regulacja antagonisty Na / H przez kwas w komórkach nabłonka nerek i fibroblastach.

Zwiększona aktywność antiportera Na / H została wykazana po przewlekłej kwasicy metabolicznej in vivo, jak również przed inkubacją kwasem in vitro hodowanych króliczych komórek kanalików nerkowych. Aby zbadać leżące u podstaw mechanizmy molekularne tego adaptacyjnego wzrostu aktywności antiporterowej Na / H, w niniejszych badaniach badano wpływ pożywki o niskim pH na aktywność przeciwporażeniową Na / H i obfitość mRNA w hodowanych komórkach kanalików nerkowych. Aktywność przeciwporostową Na / H zwiększono o 60% w mysiej linii komórek kanalikowych kanalika nerkowego (MCT) i o 90% w linii komórkowej nerki op...

Obrazowanie mózgu

W swoim świetnym artykule przeglądowym Imaging the Brain (19 marca i 26 numerów), Dr Gilman wprowadza nas w fascynującą rolę obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w ocenie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Stwierdza, że MRI wykazuje aktywność choroby w przypadku braku wyników klinicznych, umożliwiając w ten sposób bardziej skuteczną ocenę pacjentów i ułatwiając obiektywne określenie skuteczności terapii .
MRI rzeczywiście jest czułym, obiektywnym sposobem wykrywania płytek w stwardnieniu rozsianym. Chociaż zastosowanie tej techniki znacznie zwiększyło naszą wiedzę na temat stwardnie...

Badanie przesiewowe kardiomiopatii przerostowej u młodych sportowców czesc 4

Czternastu sportowców miało wcześniej kołatanie serca pod wpływem wysiłku, epizodów synchronizacji lub obu; 16 miało zanotowane zaburzenia elektrokardiograficzne lub zaburzenia rytmu i przewodzenia. W 40 przypadkach nagły zgon nastąpił podczas aktywności sportowej (35 przypadków) lub bezpośrednio po jej zakończeniu (5 przypadków). Tabela 2. Tabela 2. Przyczyny nagłej śmierci u sportowców i bezszczepieńców 35 lat lub mniej w regionie Wenecja Euganejska w latach 1979-1996. Najczęstszą przyczyną nagłej śmierci u sportowców była arytmia kardiomiopatii prawej komory (11 osób, 22,4 procent), miażdżyc...

Odleglosc górnego stropu pod dnem kadzi powinna wynosic okolo 2 m od dna zbiorników

Średni czas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych wynosił 6 lat wśród 29 kobiet z grupy kontrolnej, które miały raka piersi iu tych, które nie chorowały na raka piersi. Dyskusja
W tym wieloośrodkowym badaniu kliniczno-kontrolnym stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia raka jajnika u kobiet z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2. Redukcja ryzyka wyniosła 20 procent w okresie do trzech lat użytkowania, wzrastając do 60 procent w ciągu sześciu lub więcej lat użytkowania.
Skala działania ochronnego doustnych środków antykoncepcyjny...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#sla objawy , #spastyka , #stenoza kanału kręgowego , #stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki ,