Długoterminowe bezpieczeństwo i efektywność terapii żelazo-chelatacji z Deferiprone dla major talasemii ad 5

Zmiany histologiczne nie mogły być oceniane u ośmiu pacjentów: sześciu nie miało dwóch odpowiednich próbek biopsyjnych, które uzyskano co najmniej w odstępie jednego roku, a dwie miały marskość przy początkowej ocenie. W ten sposób zbadano łącznie 31 próbek biopsji od 12 pacjentów (tabela 2). Żadna z próbek nie wykazywała oznak progresji zwłóknienia. U jednego pacjenta wystąpiło polepsz...

Wpływ hamowania powstawania tlenku azotu na pobudzenie podstawne i zależne od śródbłonka odpowiedzi tętnic wieńcowych u obudzonych psów.

Rola tlenku azotu w podstawowym teście naczynioruchowym i stymulowane zależne od śródbłonka rozszerzenie w tętnicach wieńcowych u psów przewlekle leczonych zostało zbadane przez zbadanie konsekwencji hamowania endogennego tworzenia się tlenku azotu ze specyficznym inhibitorem tworzenia tlenku azotu, NG-monometyl-L -arginina (L-NMMA). U czterech budzących się psów kryształy wymiarów wieńcowych by...

Cambridge Textbook of Accident and Emergency Medicine

W Stanach Zjednoczonych uznanie medycyny ratunkowej za odrębną specjalizację było długim procesem, wymagającym co najmniej 10 lat i wielu oddzielnych etapów. Ewolucja medycyny ratunkowej obejmowała rozwój niezależnych programów szkoleniowych, identyfikację ukierunkowanych obszarów badań, rozwój kariery, uznanie akademickie oraz publikację niezależnego i ukierunkowanego zbioru literatury, w tym p...

Potrawka z ryby

Niedobór beta-hydroksylazy steroidowej 11 (P450c11) (brak konwersji 11-dezoksykortyzolu do kortyzolu) powoduje mniej niż 10% przypadków wrodzonego przerostu nadnerczy w większości populacji, ale jest stosunkowo częsty u Żydów pochodzenia marokańskiego. P450c11 jest kodowany przez gen CYP11B1, który znajduje się na chromosomie 8q22 wraz z homologicznym genem o nieznanej funkcji, CYP11B2. Aby zidentyfik...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#skrzydlik , #sla objawy , #spastyka , #stenoza kanału kręgowego , #stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro ,