Genetyczne podstawy niższego rozpowszechnienia niedoboru utlenionych fenotypów metabolizmu leków CYP2D6 u czarnych Amerykanów.

Hydroksylaza debirochinolu (CYP2D6) jest enzymem cytochromu P450, który katalizuje metabolizm> 30 często przepisywanych leków. Wykazano, że niedobór aktywności CYP2D6, dziedziczony jako autosomalna cecha recesywna, jest znacznie mniej powszechny u amerykańskich Murzynów (1,9%) niż u białych (7,7%). Aby określić podstawę genetyczną dla tej różnicy, inaktywację mutacji CYP2D6 oceniono przez amplifikację PCR specyficzną dla allelu i analizę RFLP genomowego DNA ze 126 niepowiązanych białek i 127 niepowiązanych czerni. C...

Wzrost średniej długości życia w wyniku interwencji medycznych - Standaryzacja danych na temat wyników cd

Z obecnie zarejestrowanych cech, wiek, płeć i rasa są głównymi wyznacznikami oczekiwanej długości życia w populacji ogólnej. W populacjach z czynnikami ryzyka dla poszczególnych chorób i populacjami o ustalonych chorobach te czynniki demograficzne tracą na znaczeniu w miarę wzrostu względnego ryzyka lub pogorszenia stanu klinicznego. Częstość występowania i częstość występowania choroby w populacji docelowej wyznaczają górne granice wzrostu oczekiwanej długości życia z interwencji profilaktycznej. Zatem interwe...

Wada molekularna u rodzeństwa z niedoborem izoenzymu i brakiem lub obecnością objawów klinicznych. Delecja o wielkości 0,8 kb z punktami przerwania w krótkim, bezpośrednim powtórzeniu w genie PEPD i syntezą nieprawidłowego matrycowego RNA i nieaktywn

Niedobór proliny jest autosomalnym zaburzeniem recesywnym o wysoce zmiennych objawach, w tym upośledzeniu umysłowym, zmianach skórnych i nieprawidłowościach tkanek kolagenowych. W japońskim rodzeństwie z niedoborem lipidów polipeptydowych iz różnym stopniem nasilenia zmian skórnych zauważyliśmy nieprawidłowy mRNA z pominięciem sekwencji 192 bp odpowiadającej eksonowi 14 w komórkach limfoblastoidalnych pobranych od tych pacjentów. Analizy transfekcji i ekspresji przy użyciu zmutowanego cDNA z prolidazą wykazały, że z...

Prad elektryczny

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie leku
Stosowany preparat budezonidu to żelatynowa kapsułka zawierająca stabilne wobec kwasu mikrogranulki (Entocort, 3 mg kapsułki, Astra Draco, Lund, Szwecja). Mikrogranule (każdy w przybliżeniu mm) składają się z wewnętrznego rdzenia cukrowego otoczonego warstwą budezonidu w etylocelulozie i zewnętrznej powłoki na bazie żywicy akrylowej (Eudragit L100-55), która rozpuszcza się przy pH 5,5 lub wyższym. Preparat mesalaminy (Pentasa, tabletki 500 mg, Fe...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice , #tętniak aorty brzusznej objawy , #alendronian ,