Stymulacja autokrynna przez erytropoetynę i autonomiczny wzrost ludzkich komórek erytroidalnych in vitro.

Autonomiczne tworzenie kolonii jest częstym zjawiskiem w erythroleukemii. W 13 przypadkach wczesnych białaczek erytrocytów badaliśmy, czy autokrynna stymulacja erytropoetyna (Epo) była odpowiedzialna za autonomię czynnika wzrostu. Transkrypty Epo wykryto metodą Northern blotting w komórkach od jednego pacjenta. Komórki te wyrażały również receptor Epo (1000 receptorów n...

Chirurgia ambulatoryjna

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wybuchowy wzrost stosowania chirurgii ambulatoryjnej, stymulowany przez rozwój nieinwazyjnych technik chirurgicznych, takich jak endoskopia i chirurgia laserowa, oraz krótkodziałających środków znieczulających z niewielką liczbą skutków ubocznych, takich jak propofol, oraz przez nacisk na ograniczanie kosztów. Obecnie ponad 50 procent...

Przeciwutleniacz butylowany hydroksytoluen zapobiega wywołanym wczesnym cholesterolem zmianom mikrokrążenia u królików.

Mikrokrążenie badano przez 10 tygodni u nieleczonych królików (n = 13) oraz u królików leczonych dietą z dodatkiem 1% cholesterolu (n = 13), 1% cholesterolu + 1% antyutleniacza BHT (butylowany hydroksytoluen) (n = 11) lub 1% BHT (n = 5). Badania przeprowadzono za pomocą bezpośredniego mikroskopowego obrazowania lewostronnego i prawego spojówki śródskórnej za pomocą mikr...

Twardosc surówki utrudnia jej obróbke narzedziami

Mniejsza liczba tych kobiet mogła przyjmować doustne środki antykoncepcyjne, niż się spodziewano, gdyby ooforektomię wykonano przed menopauzą. Jednakże częstość stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych była niewielka w porównaniu z kobietami kontrolnymi, które usunęły jajniki, a tymi, które ich nie miały. Tolerancja wyboru tego typu powinna prowadzić do nie...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice , #tętniak aorty brzusznej objawy , #alendronian ,