Natywny Na (+) - fosforanowy kotransport w mysiej sprzężonej z chromosomem X krzywicy hipofosfatemicznej. Charakterystyka molekularna.

Mysz H-sprzęgana przez X charakteryzuje się specyficznym defektem w reabsorpcji proksymalnego cylindrycznego fosforanu (Pi), który jest związany ze spadkiem Vmax układu krzepliwości Na (+) - Pi o wysokim powinowactwie w błonie granicznej szczotki nerek. Aby zrozumieć mechanizm redukcji Vmax, zbadaliśmy wpływ mutacji Hyp na nerkową ekspresję mRNA kotransportera Na (+) - Pi i białka. Północna hybrydyzacja nerkowego RNA ze szczurzej sondą cDNA kotransporte...

Różnicowa regulacja antagonisty Na / H przez kwas w komórkach nabłonka nerek i fibroblastach.

Zwiększona aktywność antiportera Na / H została wykazana po przewlekłej kwasicy metabolicznej in vivo, jak również przed inkubacją kwasem in vitro hodowanych króliczych komórek kanalików nerkowych. Aby zbadać leżące u podstaw mechanizmy molekularne tego adaptacyjnego wzrostu aktywności antiporterowej Na / H, w niniejszych badaniach badano wpływ pożywki o niskim pH na aktywność przeciwporażeniową Na / H i obfitość mRNA w hodowanych komórkach kana...

Ograniczony repertuar komórek B u ciężkich, złożonych myszy z niedoborem odporności wszczepionych w jednojądrzaste komórki krwi obwodowej pochodzące od pacjentów z niedoborem odporności lub normalnych ludzi.

Zdolność do wszczepiania ludzkich PBMC lub komórek odpornościowych tkanki płodowej u myszy z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID) spowodowała potrzebę charakterystyki tych systemów i ich zastosowania w modelach chorobowych. Wykazano, że myszy SCID rekonstytuowane za pomocą PBMC wspierają wzrost i różnicowanie ograniczonego zestawu komórek B. Poziomy ludzkiej IgG wynoszące 1-2 mg / ml (10-20% normalnych poziomów ludzkiej surowicy) były rut...

Czynniki ryzyka dla zatrzymanych narzędzi i gąbek po zabiegach chirurgicznych cd

Mukowiscydoza (CF) jest najczęstszym, letalnym dziedzicznym zaburzeniem w populacji kaukaskiej. Niedawno donieśliśmy o dwóch afrykańsko-amerykańskich pacjentach z bezsensownymi mutacjami w każdym genie CF i ciężkiej chorobie trzustki, ale o łagodnej chorobie płuc. W celu zbadania wpływu tych nonsensownych mutacji na ekspresję genu CF, komórki nabłonka oskrzeli i nosa uzyskano od jednego z tych pacjentów (nr 246), heterozygotę związku dla mutacji nonse...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice , #tętniak aorty brzusznej objawy ,