Redukcja nowych przerzutów w raku piersi z leczeniem adjuwantem Clodronate czesc 4

Częstość występowania choroby przerzutowej i zgonów w grupach klodronowych i kontrolnych po medianie obserwacji trwającej 36 miesięcy. Podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 36 miesięcy, odległe przerzuty (kość lub trzewna) wykryto u 21 kobiet w grupie klodronianów i u 42 kobiet w grupie kontrolnej (Tabela 3). W grupie klodronianowej przerzuty do ko...

Acyklowir do zapobiegania nawrotom choroby oka ad

Jedna grupa otrzymywała 400 mg acyklowiru (Zovirax, Glaxo Wellcome, Research Triangle Park, NC) doustnie dwa razy dziennie przez 12 miesięcy (podawana jako dwie kapsułki, każda zawierająca 200 mg acyklowiru, 162 mg laktozy, skrobi kukurydzianej, stearynianu magnezu i sodu siarczan laurylowy). Druga grupa otrzymywała dwa kapsułki placebo (Glaxo Wellcome) dwa razy dzi...

Wzrost średniej długości życia w wyniku interwencji medycznych - Standaryzacja danych na temat wyników cd

Z obecnie zarejestrowanych cech, wiek, płeć i rasa są głównymi wyznacznikami oczekiwanej długości życia w populacji ogólnej. W populacjach z czynnikami ryzyka dla poszczególnych chorób i populacjami o ustalonych chorobach te czynniki demograficzne tracą na znaczeniu w miarę wzrostu względnego ryzyka lub pogorszenia stanu klinicznego. Częstość występowani...

Efekty samodzielnego administrowania awaryjnym środkiem antykoncepcyjnym

Podstawowa charakterystyka pacjentów. Rycina 1. Rycina 1. Proporcje pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy ukończyli badanie. Liczbę pacjentów pozostających w badaniu przedstawiono poniżej wykresu. W sumie zapisano 182 pacjentów; 93 losowo przydzielono do otrzymania budezonidu, a 89 przydzielono do otrzymania mesalaminy. Wszyscy pacjenci pr...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice , #tętniak aorty brzusznej objawy ,