Starzenie się, zagrożenia dla zdrowia i kumulatywna niepełnosprawność

Pojęcie kompresji zachorowań ma wpływ na politykę i koszty opieki zdrowotnej oraz na jakość życia ludzi. Jeśli zachorowalność może zostać skompresowana w ciągu mniejszej liczby lat pod koniec hipotetycznej pełnej długości życia , ilość niepełnosprawności w całym okresie życia zostanie zmniejszona.
Artykuł autorstwa Vita i wsp. (Wydanie 9 kwietnia) ma na celu udowodnienie ta...

Badanie przesiewowe kardiomiopatii przerostowej u młodych sportowców czesc 4

Czternastu sportowców miało wcześniej kołatanie serca pod wpływem wysiłku, epizodów synchronizacji lub obu; 16 miało zanotowane zaburzenia elektrokardiograficzne lub zaburzenia rytmu i przewodzenia. W 40 przypadkach nagły zgon nastąpił podczas aktywności sportowej (35 przypadków) lub bezpośrednio po jej zakończeniu (5 przypadków). Tabela 2. Tabela 2. Przyczyny nagłej śmierci u sportowc...

Lipoproteiny o wysokiej gęstości stymulują wytwarzanie i wydzielanie endoteliny-1 z hodowanych komórek śródbłonka aorty bydlęcej.

Stężenie HDL we krwi odwrotnie koreluje z częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych, prawdopodobnie związanych ze zdolnością tych lipoprotein do usuwania cholesterolu z komórek naczyniowych. jest również możliwe, że HDL wpływa na wytwarzanie lub działanie wazoaktywnych peptydów zaangażowanych w rozwój chorób naczyniowych. W związku z tym ustaliliśmy wpływ ludzkiej HDL na ...

klinika niepłodności warszawa starynkiewicza

Wzrost średniej długości życia jest ważnym wynikiem wielu interwencji medycznych. Może pomóc pacjentom i lekarzom zdecydować, czy korzyści z interwencji przeważają nad szkodą, czy też pomóc firmie ubezpieczeniowej w podjęciu decyzji o objęciu nowej procedury medycznej. Może pomóc firmie farmaceutycznej w podjęciu decyzji, czy nowy lek jest wystarczająco skuteczny niż standardowe leki,...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice ,