Porównanie budesonidu i mesalaminy dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna ad 6

Oba związki były dobrze tolerowane, a wyższy odsetek ciężkich zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych w grupie mesalaminy może częściowo wynikać z mniejszej skuteczności tego leku. 9-mg dawka budezonidu była bezpieczna i skuteczna, jak stwierdzono w poprzednich badaniach. 4,5 Wyniki z użyciem dawki 4 mg mesalaminy były zgodne z danymi z poprzedniego badania, 7, w którym odsetek remisji wynosił 43 procent, a średni wynik na wskaźniku aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna zmniejszył si...

Nowy związek NO-1886 zwiększa aktywność lipazy lipoproteinowej z uzyskanym zwiększeniem cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości, a długotrwałe podawanie hamuje miażdżycę w tętnicach wieńcowych szczurów z doświadczalną miażdżycą tętnic.

Odkryliśmy nowy związek, NO-1886, który ma silne działanie zwiększające aktywność lipazy lipoproteinowej (LPL). Podawanie NO-1886 zwiększało aktywność LPL w osoczu poheparyny, tkance tłuszczowej i miokardium szczurów i powodowało obniżenie poziomów triglicerydów w osoczu przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu cholesterolu HDL. Podawanie NO-1886 zwiększyło masę enzymu LPL w osoczowej aktywności poheparynowej i aktywności mRNA w najądrzastej tkance tłuszczowej i stwierdzono, że sposobem działania tego zw...

Redukcja nowych przerzutów w raku piersi z leczeniem adjuwantem Clodronate ad 5

Pacjenci z przerzutami do szkieletu mają względnie korzystne czasy przeżycia, ale przebieg ich chorób jest skomplikowany z powodu bólu kości, złamań patologicznych, ucisku rdzenia kręgowego i hiperkalcemii. Bisfosfoniany, takie jak klodronian, są silnymi inhibitorami resorpcji kości. Są one stosowane od lat w celu zmniejszenia powikłań kostnych w postaci wyraźnych przerzutów kostnych, zarówno u pacjentów z rakiem piersi, jak iu pacjentów z innymi typami guzów litych. Chociaż tylko 4 do 5 procent klodronianu ...

Warunkiem osiagania zysku jest m.in.

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wybuchowy wzrost stosowania chirurgii ambulatoryjnej, stymulowany przez rozwój nieinwazyjnych technik chirurgicznych, takich jak endoskopia i chirurgia laserowa, oraz krótkodziałających środków znieczulających z niewielką liczbą skutków ubocznych, takich jak propofol, oraz przez nacisk na ograniczanie kosztów. Obecnie ponad 50 procent zabiegów chirurgicznych wykonuje się w trybie ambulatoryjnym. Ta tendencja spowodowała przeniesienie operacji chirurgicznej ze szpitala do wolnos...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy , #test na nerwice ,