Wyróżnienie neutralizacji ludzkiego niedoboru odporności typu 1 i wzmocnienia infekcji przez ludzkie monoklonalne przeciwciała przeciwko glikoproteinie 120.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że surowice od osób zakażonych HIV-1 zawierają przeciwciała, które wzmacniają zakażenie HIV-1 in vitro. Wcześniejsza praca wykazała, że receptory dopełniacza na komórkach limfoidalnych T i receptory Fc dla IgG (Fc gamma R) na komórkach monocytowych są wymagane do zwiększonej infekcji HIV-1 skompleksowanym przeciwciałem. Charakterystyka tak...

Transmisja płciowa wariantu wirusa HIV-1 opornego na wiele inhibitorów odwrotnej transkryptazy i inhibitorów proteaz

Leczenie skojarzone środkami, które hamują proteazę i odwrotną transkryptazę ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV-1), zmniejsza śmiertelność i powolny postęp choroby.1 Jednakże rozwój oporności na te leki ogranicza korzyści z takich terapii. doniesiono o transmisji wariantów wirusa HIV-1, które są oporne na nukleozyd i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkrypt...

Transmisja płciowa wariantu wirusa HIV-1 opornego na wiele inhibitorów odwrotnej transkryptazy i inhibitorów proteaz czesc 4

Podstawienia Asp67Asn, Thr215Tyr i Lys219Gln znalezione w genie odwrotnej transkryptazy powielonej z HIV-1 od pacjenta indeksu zostały powiązane z opornością na zydowudynę, podczas gdy substytucja Met184Val przewiduje oporność na lamiwudynę.19 Każde z tych podstawień, zmieszane z dzikimi -typowe typy zostały również zidentyfikowane w wirusie amplifikowanym od pacjenta źródłowego...

Rozsiane zapalenie mózgu

Dwóch pacjentów z grupy acyklowiru i 3 pacjentów z grupy placebo zmarło; Odpowiednio 11 i 8 pacjentów wycofało się z badania; 3 i 8 pacjentów zostało wycofanych przez swoich lekarzy; a 2 pacjentów w grupie acyklowiru odbyło ostatnią wizytę w badaniu w 17. miesiącu, a nie w 18. miesiącu. Liczbę pacjentów z grupy ryzyka stanowiły liczby, które nie miały nawrotu choroby oczu na...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#stenoza kanału kręgowego , #stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital , #tęgoryjec dwunastnicy ,