Doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko dziedzicznego raka jajnika czesc 4

Średni czas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych wynosił 6 lat wśród 29 kobiet z grupy kontrolnej, które miały raka piersi iu tych, które nie chorowały na raka piersi. Dyskusja
W tym wieloośrodkowym badaniu kliniczno-kontrolnym stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia raka jajnika u kobiet z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2. Redukcja ryz...

Redukcja nowych przerzutów w raku piersi z leczeniem adjuwantem Clodronate

Bisfosfoniany są analogami pirofosforanu, które hamują tworzenie i rozpuszczanie kryształów fosforanu wapnia in vitro. In vivo bisfosfoniany wiążą się silnie z hydroksyapatytem na powierzchni kości. Stosowane terapeutycznie bisfosfoniany hamują resorpcję kości za pośrednictwem osteoklastów za pomocą mechanizmów, które nie są w pełni zrozumiałe.1-3 Badania kliniczne wykazały działanie przeciw osteolityczne bisfo...

pulmonologia gdańsk ad 5

Zmiana w PaCO2 była podobna w obu grupach. Dziesięciu pacjentów w grupie nieinwazyjnej wentylacji (31 procent) wymagało intubacji dotchawicznej średnio 15 . 7 godzin po wejściu do badania, ale żadna z nich nie wymagała nagłej intubacji. Przyczyną intubacji było niepowodzenie nieinwazyjnej wentylacji w utrzymaniu PaO2 powyżej 65 mm Hg (czterech pacjentów), jego niezdolności do poprawy duszności (jeden pacjent), niezdoln...

Skok skrobaka

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wybuchowy wzrost stosowania chirurgii ambulatoryjnej, stymulowany przez rozwój nieinwazyjnych technik chirurgicznych, takich jak endoskopia i chirurgia laserowa, oraz krótkodziałających środków znieczulających z niewielką liczbą skutków ubocznych, takich jak propofol, oraz przez nacisk na ograniczanie kosztów. Obecnie ponad 50 procent zabiegów chirurgicznych wykonuje się w trybie am...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#spastyka , #stenoza kanału kręgowego , #stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom , #karen allegro , #tarczyca guzki , #taxivital ,