Redukcja nowych przerzutów w raku piersi z leczeniem adjuwantem Clodronate ad

Nie przeprowadzono stratyfikacji w zależności od rodzaju leczenia adiuwantowego. Grupa kontrolna składała się ze 145 pacjentów, z których 3 odmówiło poddania się kolejnym badaniom, pozostawiając 142 pacjentów, którzy mogliby zostać poddani ocenie. Spośród 157 pacjentów w grupie bisfosfonianów wykluczono 13 pacjentów, ponieważ lecz...

Obrazowanie mózgu

W swoim świetnym artykule przeglądowym Imaging the Brain (19 marca i 26 numerów), Dr Gilman wprowadza nas w fascynującą rolę obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w ocenie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Stwierdza, że MRI wykazuje aktywność choroby w przypadku braku wyników klinicznych, umożliwiając w ten sposób bar...

Najnowsze zdjęcia w galerii apmproject:

331#bralet allegro , #skrzydlik , #sla objawy , #spastyka , #stenoza kanału kręgowego , #stwardnienie rozsiane objawy początkowe , #świadomy sen techniki , #apm project , #szczawiany w moczu , #sztokholmski syndrom ,